Poděkování za koncert 20 let SPOTS

Lepší oslavu 20 let SPOTS jsme si nemohli přát. Včerejší koncert v Crosu byl punk jak má být. Díky vám všem, co jste přišli a udělali skvělou atmosféru. Bylo úžasné vidět tu spoustu přátel, kteří těch 20 let s námi byli, ať už na podiu a nebo pod podiem. Díky patří i našim ex-členům Jardovi SPOTS a basákům Tereze a Láďovi, že s námi zase na chvíli sdíleli podium…byli jste skvělí. A v neposlední řadě patří díky Markovi Zefvovi za zorganizování akce a kapelám NVÚ a Purgen, že s námi zahráli.